Algemene voorwaarden deelname P.I. 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN PROFESSIONAL IMAGING 2020:

**** MAXIMALE HOOGTE STANDBOUW: 4.20 mtr.
M.u.v. de posities onder een heater : Hier geldt een afstand van 3.50 mtr. van vloer tot aan de heater.
De standhouder is gehouden om zijn/haar stand vanaf de grond op te bouwen.
Verbindingen met de bestaande dakconstructie van De Loods zijn niet toegestaan!!

**** LEVENDE DIEREN IN UW STAND
LEVENDE DIEREN IN UW STAND ZIJN NIET TOEGESTAAN!

**** ONDERVERHUUR
Als deelnemend exposant aan P.I. 2020 is het niet toegestaan uw gereserveerde stand gedeeltelijk te verhuren aan een bedrijf dat niet rechtstreeks deelneemt aan P.I. 2020!!

**** AANSPRAKELIJKHEID
De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal gedurende de opbouw- / afbouw- en beursdagen.
U dient zelf maatregelen te nemen c.q. een verzekering hiervoor af te sluiten!

**** CALAMITEITEN
Indien de organisatie door externe omstandigheden (overmacht) gedwongen wordt het Event af te gelasten bent u het inschrijfgeld desondanks verschuldigd en is zij niet verplicht tot restitutie daarvan.

**** Het is niet toegestaan om het tapijt van De Loods t.b.v. een stand te verwijderen of te versnijden.

**** STANKOVERLAST
Het is niet toegestaan om tijdens de 3 beursdagen in uw stand activiteiten te ontwikkelen die stankoverlast tot gevolg hebben!

**** DIRECTE VERKOOP
Tijdens de 3 beursdagen is het niet toegestaan goederen direct te leveren aan de beursbezoeker.
Deze regelgeving geldt voor de totale beurs m.u.v FOCUS MEDIA, de boekenstand van Van Duuren Media en CameraNU.nl als aanwezige Reseller die door de organisatie hiervoor is uitgenodigd.
Bij CameraNU.nl is Directe Verkoop toegestaan van alleen die merken en producten waarvan de importeur met een stand vertegenwoordigt is op de beursvloer!
Wel is het op de totale beursvloer toegestaan goederen d.m.v. een beursaanbieding te verkopen en via contante betaling of PIN automaat af te laten rekenen, waarna de goederen vanuit de hoofdvestiging zullen worden verzonden. Zie uw stand hierbij als uw website waar producten worden getoond.

 **** GELUIDSHINDER
Het gebruik van een geluidsinstallatie in uw stand dient vóór aanvang van de beurs met de organisatie te worden afgestemd.
Hierdoor kunnen klachten worden voorkomen. 

**** Overnachten in Golden Tulip Hotel Ampt van Nijkerk
Op loopafstand van “De Loods” bevindt zich het viersterrenhotel Golden Tulip Ampt van Nijkerk. Tijdens Professional Imaging dé plek om heerlijk tot rust te komen. Bij positief besluit van deelname ontvangt u vanuit het Secretariaat naast de deelnamebevestiging ook de speciale condities m.b.t. overnachten in dit Hotel.

 **** Internet
Binnen “De Loods” kunt u gebruik maken van het open Wifi netwerk!
Wenst u een vaste internetverbinding binnen uw stand dan kunt u dit via het opgave formulier aangeven.
Er is een beperkt aantal vaste verbindingen beschikbaar. Indien u hiervan gebruikt wenst te maken horen we dat graag z.s.m.

 **** Logo Professional Imaging voor PR doeleinden
Het Logo van P.I. 2020 treft u aan onder de rubriek “Exposanten” op de site www.professionalimaging.nl
U kunt dit downloadlogo gebruiken voor PR doeleinden binnen uw organisatie.

 **** BEURSREGLEMENT
Het Beursreglement ontvangt u eind februari per mail.
In dit Reglement treft u ook de op – en afbouwtijden aan.
Dit Beursreglement dient u zelf onder de aandacht te brengen van uw standbouwer.
Hiermee worden veel vragen aan ons secretariaat voorkomen!

 **** SECRETARIAAT
Het secretariaat is van dinsdag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur.
Tel.nr. 0031 – (0)573 – 402211. Tevens is het secretariaat via info@professionalimaging.nl te bereiken.
Uw vraag zal z.s.m. worden beantwoord.

 **** FACTURERING EN BETALING
De organisatie zal uw deelname na positief besluit per omgaande bevestigen.
Facturering vindt plaats op 3 januari 2020Deze factuur dient uiterlijk vrijdag 24 januari 2020 om 17.00 uur betaald te zijn!

Bij gebreke van betaling is de organisatie gerechtigd u een vertragingsrente van 5,0 % over het uitstaande bedrag in rekening te brengen. 

Mocht uw betaling op genoemde datum niet zijn ontvangen is de organisatie vrij uw gereserveerde positie aan derden toe te wijzen. De betalingsverplichting blijft desondanks van kracht.

**** ANNULERING
In het geval dat er op een termijn korter dan 90 dagen vóór aanvang van P.I. 2020 om welke reden dan ook wordt afgezien van deelname aan dit Event bent u 50% (conform uw opgave) van de deelnamesom verschuldigd.
Bij annulering op een termijn van 60 dagen of korter vóór aanvang van dit Event bent u de volledige som verschuldigd.

 **** BEVESTIGING DEELNAME PROFESSIONAL IMAGING 2020 (P.I. 2020):
Ondergetekende heeft kennis genomen van de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN P.I. 2020 EN HIERVOOR AKKOORD GEGEVEN.

Nadat de organisatie het complete deelnameformulier heeft ontvangen zorgt zij per omgaande voor een bevestiging van deelname aan P.I. 2020. Zonder deze deelnamebevestiging kunt u jegens de organisatie geen rechten doen gelden!

SLUITING INSCHRIJVING: VRIJDAG 20 DECEMBER 2019!


Download algemene voorwaarden deelname P.I. 2020 in PDF klik hier